לשיחה עם מוקד המכירות

פרטים לתיאום

 • * שדות חובה
נוריות חיווי
מחסור בשמן, סימן אזהרה או התחממות מנוע - מה המשמעות של כל נורה ברכב? גלו מטה מה אומרות נוריות החיווי
 • Doors Open
  נורית אזהרה דלתות פתוחות, נדלקת כאשר אחת הדלתות אינה סגורה היטב
 • Break
  נורית אזהרה בלם חניה ונוזל בלמים שנדלקת כאשר בלם החניה מופעל או כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך
 • Key Out
  נורית חיווי למפתח חכם, נדלקת כאשר מתג ההנעה נמצא במצב ACC או ON, המפתח אינו ברכב, ואחת או יותר מהדלתות פתוחה
 • Fuel Filter
  נורית אזהרה מסנן דלק (מנוע דיזל), נדלקת כאשר מים הצטברו בתוך מסנן הסולר
 • EPS
  נורית אזהרה מערכת הגה כוח חשמלי (EPS), נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת
 • PSB
  נורית אזהרת מותחן חגורות בטיחות, נדלקת כאשר המערכת אינה פועלת כהלכה
 • Oil Low
  נורית אזהרת לחץ שמן מנוע, נדלקת כאשר לחץ שמן המנוע נמוך
 • Hot
  נורית אזהרת טמפרטורת נוזל קירור מנוע, נדלקת כאשר טמפרטורת נוזל קירור המנוע גבוהה מהרצוי
 • Warm
  נורית אזהרת התחממות מנוע, נדלקת כאשר המנוע או הממיר הקטליטי מתחממים
 • SRS
  נורית אזהרה מערכת ריסון משלימה, נדלקת כאשר ישנה תקלה במערכת ה-SRS (מערכת הריסון המשלימה)
 • Seat Belt
  נורית חיווי חגורת בטיחות, נדלקת כאשר חגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה
 • Break
  נורית אזהרה בלם חניה ונוזל בלמים, נדלקת כאשר בלם החניה מופעל, או כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך
 • Battery
  נורית אזהרה מערכת טעינה, נדלקת כאשר ישנה תקלה באלטרנטור או במערכת הטעינה החשמלית