לשיחה עם מוקד המכירות

פרטים לתיאום

  • * שדות חובה

דרגות זיהום אוויר

דגמי מיצובישי

נתוני צריכת דלק ודרגות זיהום אוויר

נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה.
נתוני צריכת דלק
Eclipse Cross צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
אקליפס קרוס טורבו Intense 9 משולב משולב
14
אקליפס קרוס טורבו Executive 9 משולב משולב
14
אקליפס קרוס טורבו Panoramic 9 משולב משולב
14
אקליפס קרוס טורבו Instyle 9 משולב משולב
14
אקליפס קרוס טורבו Premium 9 משולב משולב
14
אקליפס קרוס טורבו Instyle 4X4 9.4 משולב משולב
15
Space star צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
ספייס סטאר Instyle 5.4 משולב משולב
4
ספייס סטאר Supreme 5.5 משולב משולב
4
ספייס סטאר Premium 5.5 משולב משולב
4
ASX צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
ASX Intense 8.7 משולב משולב
15
ASX Instyle 8.7 משולב משולב
15
ASX Panoramic 8.7 משולב משולב
15
ASX Premium 8.7 משולב משולב
15
Outlander צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
אאוטלנדר 7 מושבים Intense 8.7 משולב משולב
14
אאוטלנדר 7 מושבים Executive 8.7 משולב משולב
14
אאוטלנדר 7 מושבים Instyle 8.7 משולב משולב
14
אאוטלנדר 7 מושבים Premium 8.7 משולב משולב
14
אאוטלנדר 7 מושבים Luxury 8.7 משולב משולב
14
אאוטלנדר 7 מושבים Luxury 4x4 9.0 משולב משולב
14
אאוטלנדר 7 מושבים Luxury TTH 8.7 משולב משולב
14
אאוטלנדר 7 מושבים Luxury TTH 4x4 9.0 משולב משולב
14
Triton צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
טרייטון Invite 8.3 משולב משולב
15
טרייטון Instyle 9.3 משולב משולב
15
טרייטון Desert 9.8 משולב משולב
15
טרייטון Dakar 9.7 משולב משולב
15
טרייטון Dakar SE 9.7 משולב משולב
15
דרגות זיהום אוויר מרכב מנוע**
*נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן EU 2017/1151

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס״ט 2009