לשיחה עם מוקד המכירות

פרטים לתיאום

  • * שדות חובה

דרגות זיהום אוויר

דגמי מיצובישי

נתוני צריכת דלק ודרגות זיהום אוויר

נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה.
נתוני צריכת דלק
Outlander צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
Eclipse Cross צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
ASX צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
ASX Intense 8.7 משולב משולב
15
ASX Instyle 8.7 משולב משולב
15
ASX Panoramic 8.7 משולב משולב
15
ASX Premium 8.7 משולב משולב
15
Space star צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
ספייס סטאר Instyle 5.4 משולב משולב
4
ספייס סטאר Supreme 5.5 משולב משולב
4
ספייס סטאר Premium 5.5 משולב משולב
4
Triton צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
טרייטון ידני Invite 4X2 8.3 משולב משולב
15
טרייטון Instyle 4X2 9.3 משולב משולב
15
טרייטון Desert 4X4 9.8 משולב משולב
15
טרייטון Dakar 4X4 9.7 משולב משולב
15
טרייטון Dakar SE 4X4 9.7 משולב משולב
15
Attrage צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום
אטראז' Instyle 5.8 משולב משולב
4
דרגות זיהום אוויר מרכב מנוע**
*נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן EU 2017/1151

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס״ט 2009

נתוני צריכת דלק וחשמל
נתוני צריכת דלק וחשמל*
Outlander Phev צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק”מ) צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ) טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) דרגת זיהום
Phev Supreme 2.0 45 169
2
Phev Luxury 2.0 45 169
2
Phev S edition 2.0 45 169
2
דרגות זיהום אוויר מרכב מנועי**
*נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן EU 2017/1151

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס״ט 2009